آخرین اخبار ترور نخست وزیر ژاپن

با گذشت بیش از 24 ساعت از ترور نخست وزیر سابق ژاپن، همچنان سوال در مورد اینکه چه عاملی سبب این اتفاق شده، پاسخ روشنی ندارد. ژاپن در بهت فرو رفته و جهان نیز نظاره گر این شوک است.
۱