پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • تصمیم امنیتی برای دلار ۴۲۰۰

    با تصویب شورای عالی امنیت ملی دو میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شد.

    ۰ مشاهده ۰۳:۴۹
۱