آخرین اخبار تعرفه تلفن

اکوایران: روابط عمومی مرکز ملی رقابت خبر داده، در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن‌های مرکز ملی رقابت را قطع کرده است.
۱