آخرین اخبار تعرفه های تجاری

۰۵:۱۵
بررسی‌های انجام شده برای بهره‌وری صنعتی ایران، گفته می‌شود که ایجاد صحیح شغل از طریق رشد اقتصادی از صنایع ایجاد شده از زمان دهه ۴۰ به این طرف بهره‌ورانه و اقتصادی نبوده است و صرفا به دلیل حمایت‌های تجاری و یارانه‌های انرژی بوده است.
در شرایطی که کمبود انرژی و رشد مستمر قیمتی ایجاد شده در نرخ آن تولیدکنندگان محصولات صنعتی و به خصوص واحدهای تولید فلزات پایه در کشورهای اروپایی را با چالش افزایش هزینه تولید، کاهش سودآوری و حتی در مواردی غیراقتصادی شدن تولید مواجه کرده بود؛ اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به توافقی جدید برای لغو تعرفه صادرات آلومینیوم و فولاد نزدیک می‌شوند.
۰۷:۵۳
جالب است که بدانید ماهیگیری در آب های بریتانیا، یکی از مسائل مورد مذاکره در برگزیت است. گرچه ماهیگیری، بخش کوچکی از اقتصاد بریتانیا را در بر می گیرد، اما برای مردم این کشور، تبدیل به یک مسئله حیثیتی شده است. جدا از این، آنچه که موضوع اصلی دعوا بین بریتانیا و اتحادیه اروپا است، تعرفه های تجاری پس از خروج بزرگ است. انگلستان به دنبال این است تا کالاهای صادراتی پشت در اتحادیه نمانند، و اتحادیه…
۱