آخرین اخبار تورم آبان

بررسی تورم کالاهای خوراکی در میانه پاییز نشان میدهد صادرات در افزایش قیمت گوجه نقش پررنگ تری به خود گرفته است. از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده های دامی نیز موجب شده تا تورم محصولات لبنی به رکورد دو ساله برسد.
۰۱:۲۳
تورم استانها در ماه میانی پاییز نشان میدهد مناطق روستایی کشور افزایش قیمت بیشتری را در مقایسه با سایر مناطق تجربه کرده اند. در همین خصوص استان کهگیلویه و بویر احمد خطرناک ترین وضعیت را از لحاظ تورمی در میان سایر استان های کشور ثبت کرده است. همچنین شمای کلی تورم نشان می دهد مناطق مرزنشین تورم بالاتری را تجربه کرده اند.
رشد سالانه نقدینگی در کشور در اولین ماه پاییز به بی سابقه ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید. بررسی آمار پایه پولی در این ماه نیز نشان از روند رو به رشد این متغیر در سه ماه گذشته داشته است.
در دو ماه متوالی، تورم ماهانه روندی کاهشی را طی کرده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم آبان ماه نشان از کاهش سرعت قیمت ها در ماه میانی پاییز داشته است. با این حال مقایسه رشد قیمت ها به تفکیک دهک ها نشان می دهد بیشترین فشار تورم در این ماه بر دهک های اول و دهم وارد شده است.
۱