آخرین اخبار تورم اجاره تهران

تورم اجاره در پایان تابستان 1401 بالانشینی خود را تمدید کرد. این شاخص در تهران و نقاط شهری شهریور ماه تقریبا در سطح 4.6 درصد بوده که هم ارز با مرداد بالاترین سطح تورم ماهانه اجاره در سال جاری بوده است. سرایت رکورد تورم اجاره به این ماه را برخی در ادامه رونق فصلی این بازار در پایان تابستان می دانند.
تورم اجاره در تهران و نقاط شهری تیرماه به رکورد 5 ماهه رسید. این رکوردزنی هم در تورم ماهانه و هم در تورم نقطه ای این شاخص مشاهده می شود که علامتی از سیر صعودی قیمتها به شمار می آید. در کنار افزایش مذکور، قیمت مسکن نیز در تهران، سومین تورم مثبت پیاپی را ثبت کرد.
۱