آخرین اخبار تورم استان ها 1401

در سالی که گذشت نرخ تورم رکوردهای طولانی مدتی را جابه جا کرد.
بررسی تورم در میانه زمستان امسال نشان می دهد تورم نقطه ای به رکورد هفت ماهه رسیده است. در این میان استان سیستان و بلوچستان با تورمی نزدیک به 68 درصد رکورددار تورم نقطه ای کشور بوده است. با این حال با احتساب وضعیت ماهانه و نقطه ای در این ماه مشاهده می شود وضعیت چهارمحال و بختیاری به نوعی از زوایای متعدد، در کشور وخیم تر بوده است.
۱