آخرین اخبار تورم تولید کننده

بررسی ها نشان می دهد تورم فصلی تولیدکننده بخش کشاورزی در تابستان امسال بالغ بر 17 درصد برآورد شده، این نرخ بالاترین تورم رقم خورده در میان تمامی بخش های اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود.
تورم فصلی تولید کننده در تابستان امسال 7.1 درصد برآورد شده، بررسی ها نشان می دهد تورم تولید کننده فصلی در تابستان نسبت به بهار سال جاری تقریبا نصف شده است.
اکوایران: بررسی ها نشان می دهد در گروه های بخش صنعت که موجودی انبار هایشان در تابستان مثبت بوده، تورم تولید کننده منفی برآورد شده است. این امر را می توان حاکی از رکود سمت تقاضا در برخی از زیر گروه های اصلی بخش صنعت در تابستان 1401 دانست.
بررسی ها نشان می دهد کاهش قیمت کانه های فلزی علت اصلی منفی شدن تورم تولید کننده بخش معدن در تابستان 1401 بوده، این در حالیست که تورم فصلی سایر معادن در تابستان مثبت بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تورم تولیدکننده خدمات مربوط به سلامت در تابستان امسال نزدیک به 30 درصد به ثبت رسیده است. این نرخ در زمره بالاترین تورم های رقم خورده در میان زیر گروه های بخش خدمات قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن از حدود 154 درصد در بهار سال گذشته به 13.4 درصد در تابستان امسال رسیده است.
اکوایران: تورم سالانه تولید کننده بخش صنعت در تابستان سال جاری حدود 40 درصد برآورد شده، این در حالیست که این شاخص در فصل مشابه سال گذشته بالغ بر 80 درصد بوده است.
تورم فصلی تولیدکننده بخش خدمات در تابستان سال جاری بالغ بر 16 درصد به ثبت رسیده، این بالاترین تورم تولیدکننده این بخش از ابتدای دهه 90 تا کنون محسوب می شود.
اکوایران: بررسی ها نشان می دهد تورم تولید کننده فصلی در 25 فصل گذشته از حدود صفر درصد تا نزدیک 22 درصد در نوسان بوده است.
تورم تولید کننده در بهار امسال نزدیک به 50 درصد به ثبت رسیده، این شاخص نسبت به زمستان 1400 افزایش چشمگیری را تجربه کرده است.