آخرین اخبار تورم ساخت و ساز مسکن

کمبود زمین در سال های اخیر سبب شده است تا این فاکتور به یکی از لیدرهای تورمی بازار مسکن تبدیل شود.
اکوایران: تورم ساخت و ساز مسکن در تهران در پاییز امسال دوباره صعودی شده است. در بررسی این شاخص مشاهد می‌شود که بیشترین افزایش در سمت آهن‌آلات و میلگرد در ساخت مسکن شهر تهران بوده است. برخی کارشناسان باتوجه به رشد هزینه‌های ساخت مسکن در تهران، احتمال کنترل قیمت مسکن را بعید می‌دانند.
۱