آخرین اخبار تورم سبزیجات

در فروردین 1401 تورم ماهانه کم درآمدها بالاترین سطح را داشته است. بررسی ها نشان می دهد سهم تورم خوراکی ها و مسکن در دهک اول بیشترین میزان را در مقایسه با سایر دهک های جامعه داشته است.
تورم فروردین 1401 برابر با 3.3 درصد ثبت شده و مسیری افزایشی داشته است. در این میان تورم کالاهایی نظیر سبزیجات میوه و خشکبار و قند و شکر در صدر افزایش ماهانه قیمت ها قرار داشته اند
۱