آخرین اخبار تورم ماهانه

روند قیمت خوراکی ها در فروردین 1401 نشان از مسیر صعودی رشد قیمت در دوکالای گوجه فرنگی و خیار داشته است. بررسی وضعیت تورم ماهانه در مقاطع مشابه سال های قبل نشان می دهد تا چه اندازه رشد قمیت ها ناشی از تغییرات فصلی عرضه این محصولات بوده است؟
بررسی تورم ماهانه استان ها در فروردین 1401 نشان می دهد رشد ماهانه قیمت ها در جنوب کشور به رکورد یک سال و نیمه دست پیدا کرده است. هرمزگان و بوشهر دو استان رکورددار تورم در این ماه بوده که در میان سایرین نیز رکوردهای بالایی را از خود برجای گذاشته اند.
بررسی تورم استان های کشور در فروردین 1401 نشان می دهد تورم بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد رکورددار افزایش قیمت بوده اند. طبق بررسی ها به دلیل تاکید تورم این ماه بر کالاهای خوراکی تورم تهران کمترین حد را در مقایسه با سایر استان ها ثبت کرده است.
در فروردین 1401 تورم ماهانه کم درآمدها بالاترین سطح را داشته است. بررسی ها نشان می دهد سهم تورم خوراکی ها و مسکن در دهک اول بیشترین میزان را در مقایسه با سایر دهک های جامعه داشته است.
پیش بینی تورم پایان سال 1401 براساس داده های فروردین ماه امسال نشان می دهد بازه تورمی در امسال از مرز 37 درصد تا 53 درصد به ثبت خواهد رسید. طبق آمارها بیشترین میزان تورم در پایان سال در سناریوی ماهانه رقم می خورد.
تورم حمل و نقل در کشور هم سو با بخش های دیگر به رکورد یک دهه رسید. طبق داده های مرکز آمار تورم این بخش در فروردین 1401 برابر با 3.3 درصد بوده که در مقاطع مشابه خود در یک دهه اخیر سابقه نداشته است.
تورم فروردین 1401 برابر با 3.3 درصد ثبت شده و مسیری افزایشی داشته است. در این میان تورم کالاهایی نظیر سبزیجات میوه و خشکبار و قند و شکر در صدر افزایش ماهانه قیمت ها قرار داشته اند
تورم قند و شکر در فروردین ماه امسال رکورد بالایی را به ثبت رساند. طبق بررسی ها تورم ماهانه این کالا در آغاز امسال در مجموع نقاط شهری و روستایی حداقل در بالاترین میزان در قیاس با فروردین ماه بیست سال گذشته بوده است
تورم ماهانه در فروردین 1401 دو رکورد مهم را ثبت کرد. نخست رشد ماهانه قیمت ها به طور کلی در بالاترین سطح 5 ماه اخیر قرار گرفت. در ادامه نیز تورم 5.5 درصدی خوراکی ها در مناطق روستایی رکورد یک سال و نیم اخیر این شاخص را جابجا کرد.
رشد نقطه ای و ماهانه قیمت ها در اسفند ماه 1400 نشان می دهد برای دومین ماه پیاپی دو کالای برنج و سیب زمینی هم چنان رکورددار های رشد قمیت در میان محصولات خوراکی هستند. این در حالی است که هویج فرنگی مسیری نزولی را در ارزش خود پیموده است.