آخرین اخبار تورم ماهانه اجاره

تورم اجاره در تهران و نقاط شهری تیرماه به رکورد 5 ماهه رسید. این رکوردزنی هم در تورم ماهانه و هم در تورم نقطه ای این شاخص مشاهده می شود که علامتی از سیر صعودی قیمتها به شمار می آید. در کنار افزایش مذکور، قیمت مسکن نیز در تهران، سومین تورم مثبت پیاپی را ثبت کرد.
۱