آخرین اخبار تورم ماهانه خوراکی 1401

تورم اردیبهشت در خانه پردرآمد ها رشد بیشتری داشته است. بررسی رشد تورم در این ماه نشان می دهد رشد قیمت ها به اوج هفت ماهه رسیده و رشد بیشتر تورم در سبد غیرخوراکی ها سبب شده تا تورم دهک دهم به بیشترین سطح خود برسد.
تورم اردیبهشت 1401 برابر با 3.5 درصد ثبت شده و از ماه قبل 0.2 واحد درصد فزونی یافت. بررسی این آمار در ماه های قبل نشان می دهد این بالاترین رکورد تورم ماهانه در 7 ماه اخیر بوده است.
تورم فروردین 1401 برابر با 3.3 درصد ثبت شده و مسیری افزایشی داشته است. در این میان تورم کالاهایی نظیر سبزیجات میوه و خشکبار و قند و شکر در صدر افزایش ماهانه قیمت ها قرار داشته اند
۱