آخرین اخبار تورم نقطه ای

روند قیمت خوراکی ها در فروردین 1401 نشان از مسیر صعودی رشد قیمت در دوکالای گوجه فرنگی و خیار داشته است. بررسی وضعیت تورم ماهانه در مقاطع مشابه سال های قبل نشان می دهد تا چه اندازه رشد قمیت ها ناشی از تغییرات فصلی عرضه این محصولات بوده است؟
پیش بینی تورم پایان سال 1401 براساس داده های فروردین ماه امسال نشان می دهد بازه تورمی در امسال از مرز 37 درصد تا 53 درصد به ثبت خواهد رسید. طبق آمارها بیشترین میزان تورم در پایان سال در سناریوی ماهانه رقم می خورد.
تورم حمل و نقل در کشور هم سو با بخش های دیگر به رکورد یک دهه رسید. طبق داده های مرکز آمار تورم این بخش در فروردین 1401 برابر با 3.3 درصد بوده که در مقاطع مشابه خود در یک دهه اخیر سابقه نداشته است.
تورم قند و شکر در فروردین ماه امسال رکورد بالایی را به ثبت رساند. طبق بررسی ها تورم ماهانه این کالا در آغاز امسال در مجموع نقاط شهری و روستایی حداقل در بالاترین میزان در قیاس با فروردین ماه بیست سال گذشته بوده است
تورم ماهانه در فروردین 1401 دو رکورد مهم را ثبت کرد. نخست رشد ماهانه قیمت ها به طور کلی در بالاترین سطح 5 ماه اخیر قرار گرفت. در ادامه نیز تورم 5.5 درصدی خوراکی ها در مناطق روستایی رکورد یک سال و نیم اخیر این شاخص را جابجا کرد.
رشد نقطه ای و ماهانه قیمت ها در اسفند ماه 1400 نشان می دهد برای دومین ماه پیاپی دو کالای برنج و سیب زمینی هم چنان رکورددار های رشد قمیت در میان محصولات خوراکی هستند. این در حالی است که هویج فرنگی مسیری نزولی را در ارزش خود پیموده است.
تورم سال 1400 به 40.2 درصد رسیده که قله تورم در یک دهه اخیر به شمار می آید. سرعت تورم ماهانه در کالاهای خوراکی در پایان اسفند ماه روندی کاهشی داشته است. این در حالی است که نرخ تورم پوشاک و کفش هم چنان در سطح بالایی قرار داشته است.
سرعت تورم تولید کننده پاییز 1400 کاهش پیدا کرده اما در برخی بخش ها رکوردهای بی سابقه ای به ثبت رسیده است. تورم فصلی معدن و کشاورزی بیشترین سطح افزایش قیمت را داشته و این متغیر برای بخش های صنعت و برق به بالاترین سطح خود در سال 1400 رسیده است.
تورم ماهانه در سه استان کشور رکورد 9 ساله را جابجا کرد. در همین رابطه تورم ماهانه مازندران، لرستان و اصفهان در بهمن امسال به بی سابقه ترین سطح خود در این مقطع از سال های اخیر از 1391 تاکنون رسیده است. اتفاقی که براساس آمارها ریشه در رشد بیشتر قیمت کالاهای خوراکی داشته است.
سرعت تورم ماهانه در میانه زمستان کاهش یافت. با این حال تفکیک گروه های تورمی در این ماه نشان می دهد تورم خوراکی ها در کشور رشد بیشتری داشته است. ازسوی دیگر در مناطق روستایی نیز رشد قیمت ها در بهمن بالاتر از شهرنشینان ثبت شده است.