آخرین اخبار تورم ۱۴۰۰

سال 1400 دونیمه متفاوت اقتصادی و سیاسی را داشته است. ارزیابی اولیه عملکرد دولت ها در دوره شش ماهه پایانی روحانی و شش ماهه نخست رئیسی نشان می دهد رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم افزایش بیشتری را ثبت کرده که می تواند تبعات تورمی بالاتری را به همراه داشته باشد.
تورم تولیدکننده بخش برق در زمستان 1400 در مقیاس نقطه ای مسیری نزولی داشته و به 10.6 درصد رسید. این رقم درمقایسه با پاییز 8 واحد درصد کاهش پیدا کرد.
پول و شبه پول در بهمن ماه 1400 روندی صعودی داشته و در این مقطع دو رکورد مهم را ثبت کردند. این روند افزایشی در نهایت منجر به آن شد که نقدینگی در کشور رشدی 39.7 درصدی را به ثبت برساند.
تورم 1400 در خوراکی های استانهای کشور به مراتب بالاتر از بخش غیرخوراکی بوده که منجر به رکوردزنی های بی سابقه در این حوزه شده است. در همین رابطه استان کهگیلویه و بویر احمد با 57.5 درصد بالاترین تورم خوارکی را در 1400 ثبت کرده است.
تورم کالاهای خوراکی در 6 سبد کالایی رکورد بالاترین میزان افزایش را در سال 1400 به ثبت رساند. طبق محاسبات مشاهده می شود تورم برنج، مرغ ماشینی و محصولات لبنی به بالاترین میزان خود در حداقل چهار سال گذشته رسیده است.
تورم نقطه ای برنج ایرانی درجه یک در اسفند 1400 رکورد 4 ساله خود را شکسته و در حدود 113 درصد به ثبت رسید. فلفل دلمه ای و کشمش پلویی نیز سایر رکوردهای تورم نقطه ای در این مقطع بوده که غالبا به دلیل افت تولید شکل گرفته است.
رشد نقطه ای و ماهانه قیمت ها در اسفند ماه 1400 نشان می دهد برای دومین ماه پیاپی دو کالای برنج و سیب زمینی هم چنان رکورددار های رشد قمیت در میان محصولات خوراکی هستند. این در حالی است که هویج فرنگی مسیری نزولی را در ارزش خود پیموده است.
تورم 27 استان کشور در سال 1400 به بالاترین سطح یک دهه رسید. بررسی استانی تورم در این مقطع نشان می دهد تورم کهگیلویه و بویر احمد معادل با 48 درصد بالاترین تورم در میان استان های ایران بوده که تقریبا 8 واحد درصد از کل تورم کشور بالاتر بوده است.
تورم سال پایانی قرن به بالاترین سطح خود در 25 سال اخیر رسید. بررسی ها نشان می دهد این افزایش در سمت خوراکی ها به مراتب بیشتر از کالاهای غیرخوراکی بوده و مرز 51 درصد را رده کرده است. بالاترین در یک دهه. درادامه تورم اجاره نیز در این مدت تقریبا معادل با سال گذشته در صدر یک دهه قرار گرفته است.
داد و ستد دربازار باز در هفته منتهی به 16 اسفند ماه 1400 رکوردهای مهمی را از خود برجای گذاشت. بسط پول به اوج رسیده و در ادامه مانده نقدینگی نزد بانک ها با عبور از مرز 86 هزار میلیارد تومان به سطح بی سابقه ای در این بازار دست یافته است.