آخرین اخبار تولید بنگاههای صنعتی

اکوایران: ارزیابی میزان تمرکز رشته فعالیت های صنعتی بر بازار داخل نشان می دهد که تمرکز بیش از 90 درصد تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخلی است و با این شرایط توان رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی در کشور در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
۱