آخرین اخبار تولیدات کشاورزی

اکوایران: توسعه دیم‌زارها از راهکار مهم برای تامین امنیت غذایی در دنیا محسوب می شود؛ در ایران هم ظرفیت‌های عظیم تولید در این بخش وجود دارد، اما توجه کمتری به این ظرفیت ها می شود؛ بطوریکه براساس آمار وزارت جهادکشاورزی تنها ۸ درصد تولیدات کشاورزی کشور از دیم‌زارها تامین می شود.
اکوایران: ضرورت تعریف مدل‌های جدید کشاورزی برای ارتقای بهره‌وری از جمله مواردی است که همواره مورد توجه فعالان کشاورزی قرار داشته است، اقدامی که تحقق آن می تواند سطح بهره‌وری را در تولیدات کشاورزی افزایش دهد.
۱۱:۱۸
بانک کشاورزی به عنوان نخستین بانک تخصصی کشور و سومین بانک دولتی ایرانی شناخته می شود. فعالیت های این بانک در راستای اعطای وام، بانکداری خرد و بانکداری اختصاصی است.
۱