پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • شوخی به نام جدول قطع برق

    چرا از ابتدای خاموشی‌های دنباله‌دار هیچ وقت شاهد رعایت کامل جدول خاموشی نبوده‌ایم؟

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۶
۱