آخرین اخبار جذب مشتری

همانطور که میدانید فالوورها نقش اساسی و مهمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام ایفا مکینند و پیج ها بدون داشتن فالوور به هیج عنوان مفید نخواهند بود. زیرا تا زمانی که پست ها دیده نشوند نمیتوانند مورد توجه افراد نیز قرار گیرند.
۱