آخرین اخبار جذب پول خارجی

اکوایران: جدیدترین گزارش وزارت صمت از روند سرمایه گذاری خارجی در ثلث اول سال جاری نسبت به سال گذشته از تغییر مسیر سرمایه گذاری حکایت دارد. در آمار جدید شاهد تغییر در استان‌های سرمایه‌پذیر و کشورهای متقاضی سرمایه گذاری بوده ایم.
۱