آخرین اخبار جنگ تحمیلی

۰۳:۳۲
در این برنامه سفر در زمان خواهید دید:
۰۳:۵۳
دهه‌ی شصت، سال‌های جنگ تحمیلی است، سال صف‌های طولانی و کالاهای کوپنی.
ایران بنابر تجربه سخت جنگ ۸ساله با عراق و چنددهه تنش با ایالات متحده، دکترین نظامی خود را اساساً «تدافعی و بازدارنده» طراحی کرده و به شکل هوشمندانه‌ای «توانمندی‌های نامتقارن متعارف» خود را گسترش داده که یکی از اهداف اصلی‌اش «متقاعد کردن دشمنان نسبت به این امر است که در صورت حمله به ایران، بهای گزافی را خواهند پرداخت». سیاست‌‌گذاران ایالات متحده بهتر است این موضوع را جدی بگیرند و بدانند که حمله…
۰۱:۵۹
چند سالی است که بحث دریافت غرامت جنگی ایران از عراق به یکی از مسائل جدی بین طرفین تبدیل شده است.
۰۱:۱۴
کمتر پیش آمده که دوران جنگ تحمیلی از منظر اقتصادی مورد واکاوی قرار گیرد. این جنگ ناخواسته، درآمد سرانه ایرانیان را در قیاس با کشورهای همتراز، مورد تغییر قرار داده است. بررسی «اکو ایران» از تغییرات این شاخص را ببینید.
۱