آخرین اخبار حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا

اکوایران: حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا سال گذشته 5 میلیارد یورویی افزایش داشته و در صورتی که سایر کشورهای اروپایی که عضو این اتحادیه نیستند را نیز به این فهرست اضافه شود تجارت بین ایران با کشورهای اروپایی به حدود 6.5 میلیارد یورو می‌رسد.
۱