آخرین اخبار حجم سرمایه‌گذاری

اکوایران: اختلال در اینترنت در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالین اقتصاد بدل شده است، بطوریکه در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران بر این نکته تاکید شد که در حال حاضر بیش از 400 هزار کسب‌وکار در معرض نابودی قرار دارند و معیشت 9 میلیون نفر از جمعیت کشور هم تهدید شده است.
۱