آخرین اخبار حجم معاملات بازار بین بانکی

در عملیات بازار باز نیمه شهریور ماه نرخ سود در کانال 21 درصد ثابت ماند. مرور آمارها نشان می دهد این نرخ در مقایسه با قبل سطح بالایی به شمار می آید. اتفاق مهم دیگر در این مقطع، رکورد زنی تزریق پول در بازار بین بانکی و عبور از مرز 30 همت بوده است.
حجم معاملات در بازار بین بانکی در سال 1400 با وجود افت 6 درصدی اما دومین رکورد را در ده سال اخیر به ثبت رسانده است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در این سال با افزایشی 2.1 واحد درصد مواجه شده و تقریبا به رکورد خود در 5 سال منتهی به سال 1400 رسیده است.
۱