آخرین اخبار حراج اوراق بدهی

مشارکت بورسی ها در خرید اوراق بازار اولیه در هفته اول آذر به حد اقل خود رسیده و موجب شد مجموع خرید اوراق 94 درصد کمتر از هفته قبل شود. به نظر می رسد این کاهش معلول افزایش در تاریخ سررسید اوراق بوده است.
بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی آبان از سرگرفته شد. در این هفته بانک ها تمایل به خرید اوراق با تاریخ سررسید کوتاه مدت تری داشتند. با این وجود باز هم نهادهای مالی سهم بسیار کمتری را از خرید اوراق در مقایسه با نهادهای سرمایه ای ثبت کردند. .
بازار اولیه جراج اوراق بدهی پس از یک ماه سکوت خود را شکست.بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد برای 18 آبان 10 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه می کند. دلیل شکست سکوت مجوز جدید سران به دولت رئیسی بود؟
۰۱:۳۴
در دومین هفته برگزاری بازار اولیه حراج اوراق بدهی هزار و 560 میلیارد تومان اوراق اراد 85 با نرخ بازده تا سررسید 20.82 درصد از طریق بانک مرکزی فروخته شد.
۱