آخرین اخبار حقوق بازنشسته ها

کنترل شاخص های پولی در ادامه راه اقتصادی کشور در گرو تامین مالی دولت و انضباط مالی بانک هااست. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در ایران ضمن تاکید براین موضوع اعتقاد دارد در صورت رشد 10 درصدی حقوق بازنشسته ها هزینه های جاری دولت بالاتر رفته و اگر کسری بودجه از ناحیه درامدهای دولت تامین نشود ممکن است از مسیر رشد نقدینگی بار تورمی را برای جامعه به همراه داشته باشد.
۰۳:۰۰
«مرحله دوم متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به اواخر اردیبهشت ماه موکول شد.»
۱