آخرین اخبار حمیدرضا ویلائی

۱۵:۱۴
حوزه رمز ارز در ایران اسیر تصمیمات ضد و نقیض است. به نظر می‌رسد که هنوز رویکردی واحد در میان سیاستگذاران در برخورد با مسائل مختلف این حوزه وجود ندارد و از طرف دیگر، نظرات فعالان این حوزه مورد توجه تصمیم گیران این حوزه قرار نمی گیرد.
۱