آخرین اخبار حکومت های دیکتاتور

لوییس مارتینز در مقاله‌ای تحت عنوان «چقدر می‌توان به گزارش‌های آماری دیکتاتورها اعتماد کرد» با بررسی میزان فعالیت واقعی اقتصادی در کشورها بر مبنای شاخص توسعه میزان روشنایی در شب متوجه شده است که تفاوت بزرگ و معناداری میان نرخ رشد تولید اسمی گزارش شده است و رشد فعالیت واقعی اقتصادی در کشورهایی مانند چین وجود دارد که دارای حکومت‌های اقتدارگرا (لویاتان) هستند. این در حالی است که چنین تفاوت معناداری…
اکوایران: حکومت های خودکامه معمولا در ارائه اطلاعات به جامعه شفاف عمل نمی‌کنند. اکونومیست در گزارش خود به مقاله‌ای اشاره کرده است که تفاوت میزان رشد اقتصادی گزارش شده توسط مقامات رسمی را با مقدار تخمین زده شده توسط بعضی از شاخص‌های شناخته شده مقایسه کرده است. اکوایران در این گزارش به بررسی این گزارش اکونومیست پرداخته است.
۱