پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • سهم همسایه ها در خاموشی ایران

    همزمان با بیشتر شدن ساعت‌های قطع برق در تمام شهرها زمزمه‌هایی در مورد تاثیر صادرات بر کمبود برق شنیده می‌شود.

    ۰ مشاهده ۰۳:۴۷
۱