آخرین اخبار خودروهای دپویی

اکو ایران : حدود دو هزار و 250 دستگاه خودرو در گمرک در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند.
اکو ایران: وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال این است تا امکان ترخیص خودروهای رسوبی مانده در گمرک را مهیا کند.
رییس دولت سیزدهم با توجه به درخواست برخی نمایندگان استان تهران دستور بررسی وضعیت خودروهای مانده در گمرک را داد.
۰۲:۲۳
هزاران خودرو در پارکینگ‌ شرکت‌های بزرگ خودروسازی دپو شده که تزریق آنها به بازار می‌تواند تاثیرات قیمتی بسیار زیادی داشته باشد.
۱