آخرین اخبار داده‌های اقتصادی آمریکا

مجموعه‌ای از داده‌های تورم ایالات متحده و تورم اروپا احتمال رشد بیشتر نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی غربی را مطرح کرده که این موضوع زمینه بازدهی منفی بازارهای مالی آسیا در هفته منتهی به روز جمعه 24 فوریه را مهیا کرده است.
۱