آخرین اخبار درآمد عملیاتی

شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1400 نسبت به سال 1399 با کاهش 35 درصدی بازدهی دارایی ها و کاهش 48 درصدی بازدهی حقوق صاحبان سهام مواجه بوده است. درآمدهای عملیاتی این شرکت از یک میلیون و 395 هزار میلیارد تومان به کمتر از 515 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده کاهش 63 درصدی درآمدها است.
۰۰:۵۸
بنا بر گزارش روزنامه تایمز یوفا در حال بررسی برداشتن مقررات انضباط مالی «فایننشال فیرپلی» برای باشگاه‌ ها و اعمال نظام سقف دستمزد برای همه باشگاه‌ ها در اروپا است.
۱