آخرین اخبار درآمد مالیاتی

درآمد مالیاتی اصلی ترین راه هر دولتی برای کسب درآمد در جهان به حساب می آید. مقایسه سهم مالیات بر شرکت ها با همین سهم در جهان نشان می دهد، شرکت های ایرانی سهم بیشتری از درآمدهای دولتی را می پردازند.
۰۲:۲۵
کارکرد مالیات در اقتصاد را نباید فقط محلی برای درآمدزایی دولت دید.
۰۰:۵۴
آخرین بودجه قرن، ۵ رکورد را در دهه اخیر از خود به جای گذاشت.
۰۱:۰۰
طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است
۰۱:۰۰
در بودجه ۱۳۹۹ ، دولت برای کاهش فشار به درآمدهای خود و کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی، باید توجه بیشتری به مالیات و درآمدهای مالیاتی داشته باشد.
۰۰:۵۴
لایحه بودجه سال 99 فردا در صحن علنی مجلس رونمایی می‌شود. دولت با فرض فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، بودجه ۹۹ را به تصویب رسانده است.
۰۰:۵۴
کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمد خود خرج کند. آثار سوء این پدیده بر هیچ اقتصاددانی پوشیده نیست؛ که از جمله پیامد‌های آن می‌توان به تورم در کشور اشاره کرد.
۱