پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • پشت پرده حمله به دکل‌ های عراقی

    مدتی است که تاسیسات انتقال برق در عراق مورد حمله قرار می گیرند و این موضوع نه تنها خسارت خیلی زیادی به زیرساخت های برق رسانی عراق وارد کرده بلکه خاموشی های مکرر در شهرهای مختلف عراق، نارضایتی های زیادی هم به وجود آورده است.

    ۰ مشاهده ۰۴:۱۶
۱