آخرین اخبار دیوید کارت

۰۱:۳۸
برنده نوبل اقتصاد: شانسی برای بردن نوبل نداشتم. تحقیقات و مطالعات من بی‌اثر بوده است.
۱۴:۵۰
آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز، دوشنبه اعلام کرد که دیوید کارت، جاشوا انگریست و گیدو ایمبنز به دلیل مشارکت در اقتصاد کار و تجزیه و تحلیل روابط علی ، جایزه نوبل ۲۰۲۱ در علوم اقتصادی را دریافت کرده اند.
۱