آخرین اخبار رسول صالحی

۰۱:۵۲
پس از منتشر شدن لیست ابربدهکاران، فارغ از مسائل اقتصادی و مالی آن، برخی عنوان کردند که انتشار چنین لیستی از منظر قانونی مشکل دارد و نباید بدین شکل منتشر می‌شد. رسول صالحی وکیل دادگستری پاسخ می‌دهد.
۵۴:۴۱
چند روز پیش بود که لیستی منتشر شد و حاشیه‌های بسیاری به همراه داشت. حامیان دولت معتقد بودند که گام مهمی در جهت شفافیت برداشته شده و این شروعی است بر اصلاح نظام بانکی.
۲۶:۳۸
عبارت "گفت‌وگو" و "تعامل" وجه مشترک راه‌کارهای بسیاری از کارشناسان درارتباط با حل مشکلات رگولیشنی است.
۱۹:۴۶
مشکلات قانونی فقط برای کسب‌وکارهای نوپای رمزارزی و درگاه‌های پرداخت فینتکی نیست، این مشکلات با محتوای یکسان و فرم متفاوت در کسب‌وکارهای پلتفرمی ایران هم نمود دارد.
۱۲:۳۲
​در این بخش از برنامه، مسئولیت پلتفرم‌ها در برابر جرایمی که به صورت پنهان در بستر آن‌ها رخ می‌دهد بررسی شده است و کارشناسان موضوع "دیوار" را از منظر حقوقی کارشناس کرده‌اند.
۱