آخرین اخبار رشد شاخص تولید صنعتی

اکوایران: رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اسفندماه 1400 به منفی ۱٫۴ درصد رسید. بررسی پژوهشکده پولی و بانکی از نرخ رشد تولید صنایع منتخب حکایت از آن دارد که رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و در نیمه دوم سال رشد این شاخص منفی شده است.
۱