آخرین اخبار رشد معاملات

روند نقدینگی وارد شده در بازار مسکن تیر ماه بیشترین افت ماهانه را در مقایسه با سال های گذشته ثبت کرده است. به این معنا که حجم پول جابه جا شده در ابتدای تابستان تهران، تقریبا در مقایسه با موقعیت های مشابه خود در سال های گذشته بیشترین کاهش ماهانه را داشته است. با این وجود هنوز هم برای سومین ماه متوالی این شاخص بالاتر از مرز 30 همت به ثبت رسیده است.
گردش مالی بازار مسکن در سومین ماه خرداد 1401 حدودا 46 هزار و 480 میلیارد تومان به ثبت رسید. بیشترین میزان نقدینگی وارد شده در این بازار که نسبت به ماه قبل رشدی 40 درصدی داشته است. رویدادی که می تواند شاهدی دیگر باشد در راستای یک فرضیه: سرریز شدن سرمایه معامله گران در بازار مسکن.
بررسی تورم مسکن تهران در دومین ماه امسال نشان از رشد قیمت و معاملات در این ماه داشته است. تفکیک قیمت ها به 22 منطقه تهران نشان می دهد مناطق پایین تر تهران رونق بیشتری را در این معاملات به ثبت رسانده اند.
۱