آخرین اخبار رفع تعهد ارزی و رونق صادرات

اکوایران: سه سال از زمان صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرکنندگان گذشت و دستورالعملی که شب گذشته از سوی این بانک صادر شد، گره کوری رفع تعهد ارزی و رونق صادرات بالاخره باز شد.
۱