آخرین اخبار رهبر حزب محافظه کار

اکوایر ان: سوناک اولین رهبر رنگین پوست،یکی از ثروتمندترین سیاستمداران در وست مینستر و سومین نخست وزیر این کشور در کم تر از دو ماه است. هرچند قرار است سکان یکی از پرتلاطم ترین دوران تاریخ سیاسی بریتانیا را عهده دار شود.
۱