پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • اعضای تیم اقتصادی رئیسی چه کسانی هستند؟

    تیم اقتصادی رئیس دولت سیزدهم تقریبا تکمیل شد. در حلقه تیم اقتصادی رئیسی یک نکته مهم برجسته است؛ چاق تر شدن این تیم نسبت به تیم روحانی..

    ۰ مشاهده ۰۶:۴۱
  • گرد و خاک همتی در روز برکناری

    برکناری عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی خبری بود که دیروز علاوه بر تنش در بازار ارز در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های مخالفان و ‌موافقان زیادی را در برداشت.

    ۰ مشاهده ۱۱:۵۸
۱