آخرین اخبار زندان استان تهران

۰۶:۳۳
دادستان کل کشور : زندان های تهران در استان تهران نیست و ما درخواست زندان برای تهران داریم. انتشار ۱۲۹ساختمان نا ایمن باعث نگرانی مردم می شود مهم این است که مسئولان دغدغه ایمن سازی این ساختمان ها را داشته باشند.
۱