آخرین اخبار سبد کالای وارداتی

اکوایران: رصد کالای وارداتی در 10 ماهه سال جاری نشان دهنده آن است که «ذرت دامی» بیشترین سهم در سبد کالای وارداتی به لحاظ ارزشی و حجمی را به خود اختصاص داده است.
۱