آخرین اخبار سعید روستایی

۱۰:۴۵
اکوایران: دیشب اختتامیه مراسم کن برگزار شد و در این مراسم زهرا امیر ابراهیمی به اولین بازیگر زن ایرانی تبدیل شد که جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره را کسب کرد، در کنار این موفقیت سعید روستایی هم که با فیلم برادران لیلا در کن حضور داشت جایزه ویژه فدراسیون منتقدان بین‌المللی را از این هیئت دریافت کرد.
دیشب اختتامیه مراسم کن برگزار شد و در این مراسم زهرا امیر ابراهیمی به اولین بازیگر زن ایرانی تبدیل شد که جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره را کسب کرد، در کنار این موفقیت سعید روستایی هم که با فیلم برادران لیلا در کن حضور داشت جایزه ویژه فدراسیون منتقدان بین‌المللی را از این هیئت دریافت کرد.
۱