آخرین اخبار سلطان سکه

مصر نمونه شکست تشدید فضای انتظامی در بازار غیررسمی ارز در برهه کنونی است.
اکوایران: وقتی آبان سال ۹۷ فردی را با عنوان سلطان سکه اعدام کردند، قیمت سکه تا مرز چهار میلیون تومان رشد کرده بود و احتمالاً کمتر کسی قیمت‌های امروز را پیش‌بینی می‌کرد.
۰۲:۳۲
صفوف طولانی پشت در فروشگاه‌های موادغذایی تصویر آشنایی است که دیگر چشمان‌مان به آن عادت کرده است.
۱