آخرین اخبار سلطان قلب‌ها

اکوایران: هرچند «سلطان قلب‌ها» با بازی و کارگردانی محمدعلی فردین بر پرده سینما به اوج شهرت رسید و موسیقی دلنواز انوشیروان روحانی آن را در ذهن‌ها ماندگار کرد، اما ستونی از ستون‌های این بنا گمنام ماند تا اینکه مثل خیلی وقت‌های دیگر، مرگ، یادآور آن باشد. محمدعلی شیرازی، شاعر و خالق ترانه سلطان قلب‌ها 25 آذر 1401 درگذشت.
۱