آخرین اخبار سهام خود

حسین قربان زاده رییس سازمان خصوص سازی در نشست امروز این سازمان که به مناسبت هفته دولت و به منظور ارائه گزارش عملکرد یکساله سازمان خصوصی سازی برگزار شده بود تاکید کرد تاکنون وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی هیچ ارزش گذاری را در مورد خودروسازی ها انجام نداده اند و تا الان سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد هیچ اطلاعیه ای را منتشر نکرده اند.
۱