آخرین اخبار سهمیه بنزین

۰۱:۳۶:۲۸
بنزین تبدیل به چالشی اساسی در اقتصاد ایران شده است؛ به طوری که هر دولتی که بر سر کار می‌آید، به دنبال اجرای یک پروژه و ایده می‌رود.
روند افزایش قیمت بنزین از سال 86 تا 99 نشان از تغییر الگوی مصرف در خانوارهای شهری و روستایی در این سالها داشته است. براساس داد های مرکز آمار روند قیمت حمل و نقل نیز در این مناطق براساس قیمت های جاری سیری صعودی به خود گرفته است.
جواد اوجی وزیر نفت گفته است که سهمیه جبرانی بنزین در پایان آبان ماه واریز می‌شود. طبق گفته‌های اوجی ۱۰ لیتر سهمیه مازاد برای وسائل نقلیه و ۵ لیتر سهمیه مازاد برای موتورسیکلت‌ها در کارت سوختشان شارژ می‌شود.
۱