آخرین اخبار سیامک کریمی

۱۸:۳۶
مذاکرات وین در جریان است و ایران هم چهار محور را در این گفتگوها مدنظر دارد که به گفته سعید خطیب زاده، سخنگوی دستگاه دیپلماسی «راستی‌آزمایی، تضمین، رفع تحریم و بحث هسته‌‌ای» مهمترین مسائلی هستند که ایران با طرف های مقابل در رابطه با آنها در حال مذاکره است.
۱