آخرین اخبار سید جعفرتشکری هاشمی

اکو ایران :‌ خط ویژه دوچرخه در خیابان بهشت محو و تبدیل به محل پارک خودرو شده است . بخشی از خیابانی که ساختمان شهرداری و شورای شهرتهران در آن مستقر هستند به حمل و نقل انسان محور اختصاص یافته بود که به نفع خودروها حذف شد .
اکوایران :‌رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت که نصب تابلوی روزشمار برای مدیران تعهدآور است .
اکوایران : رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران معتقد است که برای تحقق ورود واگن به متروی تهران باید قرار داد 630 واگن را خرد کرد تا تون پرداخت رقم پیش پرداخت قرار داد وجود داشته باشد .
اکو ایران :‌رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفته که ‌در رای زنی هایی که با مجلس داشته است قول داده شده سهم 50 درصدی دولت از اوارق مشارکت بازگردد.در لایحه پیشنهادی 1401 تعهد دولت برای پرداخت ۵۰درصد اصل و سود اوراق مشارکت حذف شده بود .
اکوایران:‌اخبار برخی از دیدارهای رسمی شهردار تهران با مسئولان نهادهای مختلف گاهی از سوی میهمانان و یا میزبانان منتشر می شود ، آن زمان است که مشخص می شود شهردار چه وعده های بزرگی داده است .
۱